Телефон за резервации:
0898 55 86 75 , 0898 55 86 79
Горско Сливово, България
Вижте картата