02 сеп.

Футьова пещера

ДЕВЕТАШКО ПЛАТО Футьова пещера Друга пещера на територията на очарователното Деветашко плато, достъпна само от спелеолози или туристи с водач и нужно оборудване, е Футьовата пещера. За разлика от...

[ read more ]