Футьова пещера

ДЕВЕТАШКО ПЛАТО

Футьова пещера

Друга пещера на територията на очарователното Деветашко плато, достъпна само от спелеолози или туристи с водач и нужно оборудване, е Футьовата пещера.

За разлика от повечето пропастни пещери в района тя е хоризонтална. Намира се на 3 км от село Кърпачево, но ако искате да сте сигурни, че няма да я пропуснете, трябва да водите с вас някой местен, за да ви я покаже, тъй като входа и е едва забележим.

Проникването в пещерните недра започва от централна зала с дължина около 50 метра, след което пещерата се раздвоява на два ръкава. Според местните пещерняци ако тръгнете по някой от тях ще стигнете до село Чавдарци.

Легендата разказва как селският ага приписал всичките си земи на ратая си Футьо когато се наложило да бяга от страната. Футьо станал богат от веднъж , но не могъл да понесе толкова много и продал повечето от имотите си. Имането то продажбата скрил в пещерата, която днес носи неговото име.

Съкровището обаче така и не било открито…