Пещера Стълбицата

ДЕВЕТАШКО ПЛАТО

Пещера Стълбицата

Пещера „Стълбица” е сред най-красивите и уникални пещери в Деветашкото плато.

Тя е труднодостъпна и за проникване в нея е необходимо специална екипировка.

Стръмна и дълбока е, преходът из недрата не е лек, но със сигурност си заслужава!

Бродейки през неравните и подземни тунели може да се насладите на невероятно красивите и пещерни образувания, синтровите езерца и много други невероятни гледки.

Проникването в пещерата се осъществява чрез изградена стръмна стълба, която отвежда посетителите до входната зала. Погледнат отвътре, куполът на пещерния феномен наподобява летяща чиния. Достигнали до началото на вътрешността, на където и да се огледате, виждате само стръмни пътеки, отвеждащи до недрата на подземното царство.

Уникалността на пещерата се обуславя и от начинът по който слънчев лъч се прокрадва през процепа и постепенно и величествено прониква до голяма дълбочина. По обяд, когато слънцето пада под по-прав ъгъл, лъчът сякаш я пронизва през сърцевината и от топлината влагата започва да се изпарява.

Гледката е величествена и неописуема с думи. Когато ъгълът на слънчевия лъч се измести, той достига до долния процеп и светлината стига голяма дълбочина.

Ако някой улови този момент и застане близо до процепа, силуетът му се осветява по приказен начин и изглежда сякаш около тялото блести огромен ореол.

Красотата на пещерния феномени е невероятна и си заслужава да станеш свидетел на неповторимото изживяване из дебрите на пещера „Стълбицата”.