Пещера Горник

ДЕВЕТАШКО ПЛАТО

Пещера Горник

Разположена Югоизточно от село Крушуна, в периферията на Деветашкото плато.

Горник е водна пещера, образувана във варовици, дължината и е 1 074м, а денивелаццията –4 м. Представлява едногалерийна пещера, която е проучена и картирана през 1965 г. по време на национална пещерна експедиция.

Не е облагородена и електрифицирана, на нейните красоти се радват само спелеолозите и пещерни запалянковци от цялата страна.

От входа на пещерата се попада в суха галерия с дължина около 400 метра, следва активна-водна пещерна зала, в която се образува сифон с дължина 1.5 м. Следва меандрираща галерия, която също завършва със сифон. Реката е оттича подземно в неустановена посока.

Фауната в пещера Горник е бедна – представена е от едно единствено троглоксенно насекомо.

По време на международна експедиция се преминава сифона на 450 м от входа, вследствие на което се откриват още 627 м нови галерии. Пещерата е отново картирана през февруари 1982 г.