ДЕВЕТАШКО ПЛАТО

Пещера Голяма Гарваница

Пещера Голяма Гарваница е разположена в карстовата местност Гарваница, простираща се на 2 км от село Горско Сливово.

Скалният феномен представлява вертикална пещера с внушителен вход – отвесна пропаст, по която е изградена метална стълба, спускаща се в тясната и дълбока пещера.

Дълбочината и е над 40 метра и макар, че са предвидени предпазни парапети , за които посетителите и да могат да се прикрепят, проникването в нея не е лека задача – нужни са ловкост и физическа издържливост за да стигнеш дъното на карстовия феномен.

Когато се озовете там обаче ще разберете, че си е заслужавало. Пред вас ще се открие един нов, по-различен свят, който напомня на хората колко нищожни са в сравнение с Майката природа.

Вървейки надолу трябва да не забравяте да се оглеждате за другите посетители на пещерата, тъй като разминаването е трудно и по-добре да се изчаквате на уширените участъци от стълбата, докато се разминете. Ако имате страх от височини – не поглеждайте надолу. И не забравяйте – веднъж слезли, после трябва да се изкачите обратно!

Като приключите със слизането ще се озовете на неосветена и необлагородена площадка, но слънчевите лъчи проникват през процепа на входа и през деня там е леко осветено. Но ако сте любител пещерняк и искате да покорите по-голяма дълбочина ще са ви нужни екипировка и осветление, тъй като само на две крачки от площадката пред стълбището вече е пълен мрак.

Местните разказват, че земните ядра водят до другите пещери в Деветашкото плато, а някои даже разказват за своите подвизи из пещерните недра и излазът на другите забележителности в района.