Бонинска пещера

ДЕВЕТАШКО ПЛАТО

Бонинска пещера

Най-дългата плавателна пещера в България е разположена в периферията на Деветашкото плато над село Крушуна.

В продължение на много години пещерата е била проучвана и докартирана, докато след 1990 година е установена истинската и дължина от 4 530 м, с което се подрежда на 8-мо място в списъка на най-дългите пещери в България.

Образувана е в Деветашка варовита свита и е част от дълъг подземен лабиринт от пещери. Днес в нея живеят 14 вида животни, 5 от които представители на троглобионтите.

Отворена е за туристи, но не е облагородена за обикновена разходка. За да се насладите на пещерните и красоти, трябва да сте подготвени за екстремна пещерна “обиколка”.

Пещерата е двуетажна, входът и е разположен на 254 м.н.в. и е значително голям. За да проникнете в Бонинската пещера е нужно да разполагате с подходяща екипировка и пещерен водач, осветление, лодка, стълба, въже и смелост да се сблъскате с подземното приключение, което пещерата крие в недрата си.

Първият етаж на пещерата започва със суха пещерна галерия с дължина около 300 м, лятото е суха, подът глинест, а пещерни образувания почти липсват. Следват още две пещерни зали, също сухи, но след тях се простира езеро с размери 15 м х 10 м х 4 м, което трябва да се премине с лодка. Има пълноводни години обаче, в които цялата галерия е изпълнена с вода чак до входа.
От другата страна на езерото има 8-метров праг, който не е трудно да бъде преминат по сухо време, но е нужно да имате стълба или въже. Като го изкачите ще се озовете в пещерна заличка с красиви но сухи синтрови езера и вкаменени водопади.

Има две възможности за продължение. Ако изберете десния път, след още 30-40 метра вече сте в подземната река, където преминаването е възможно само с лодка. Следват четири последователни сифона, чието покоряване е възможно само след специална подготовка. Първият е с дължина от 5-6 метра и излиза в съседната пещера „Водопада”. Доказано е чрез оцветяване на водата. Следва още един 6-метров сифон, който отвежда в зала със синтрова преграда, а третият е доста по-голям и труднопроходим – дълъг е ок. 30 метра и дълбок около 9м. Води в просторна пещерна зала с многобройни красиви синтрови прагове, а таванът е покрит с множество красиви образувания, покрити с калцитни кристали. Навлизането в последния сифон (35,5м) е краят на екстремното преживяване, следва много по-леко, но не по-малко вълнуващо продължение на подземната „разходка”. Излиза в голяма зала, започваща с красив водопад с формата на чаша, образуващ красиво езерце. Галерията продължава с влажен глинен под и в края на езерото има два отвеса.

Пещерната галерия продължава на горния етаж, но вече суха. Постепенно се снишава.

Ако след първият праг, преди да се преборите със сифоните, сте избрали левия път, срещу течението на реката, ще се насладите на истинското удоволствие от пещерно проникване с лодка, в продължение на 1 300 м. Галерията лъкатуши покрай красиви куполообразни сталагмити, щитове, ребра. 12-тина синтрови прегради, препречват езерото и се налага слизане от лодката и прехвърляне в следващия участък. Пещерата завършва със сифон. И е изключително богата на вторични образувания.

Подземната река продължава подземния си път през пещера Водопада.