Телефон за резервации:
0898 55 86 75 , 0898 55 86 79
Горско Сливово, България
Вижте картата

Custom Bar Title

Деветашкото плато е карстово плато разположено в Северна България, в Предбалкана северозападно от град Ловеч. На северозапад платото оформя ръб над река Осъм, която служи за граница. От север границата преминава през землищата на селата Александрово и Кравуна, като на изток от Кравуна върви в южна и западна посока през землищата на Горско Сливово и Кърпачево. От запад тя върви първоначално в посока успоредно на пътя Йоглав-Тепава. Оттам продължава на североизток до Деветаки, където отново върви в южна посока и описва отворена на юг дъга. Основната скала тук е от варовици, като се наблюдават почти всички видове повърхностни и подземни проявления на карста – въртопи, валози, карстови блата, пропасти и пещери. Тук са едни от най-големите пещери и пещерни комплекси в България. Горите заемат 1/3 от територията на Деветашкото плато, а останалата част са предимно открити пространства.

 

Резервация

Напишете ни кога желаете да ни погостувате. Ще се свържем с Вас за да потвърдим резервацията Ви.